Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan ereleden, leden, ouders en donateurs,

Hierbij, nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergaderingen van PSV
De Blesruiters te Stompwijk. Ook dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de vergadering voor de ruiters en menners samen te doen.

De ALV voor de ruiters/menners wordt gehouden op: vrijdag 12 november 2021 om 20.00 uur.
Wij verwelkomen jullie graag in de kantine van PSV De Blesruiters. Vanwege de Coronamaatregelen zullen wij werken met een CoronaCheck. Mocht u hier niet over beschikken of de vergadering liever online volgen, is dit ook mogelijk.
Graag informeren wij u over de wijzigen voor 2022.


Lidmaatschap tarieven
Sinds 2018 is het ruiterlidmaatschap niet verhoogd. De afgelopen jaren is er veel gebeurd, er is veel onderhoud geweest en ook de tarieven van de instructeurs zijn de afgelopen jaren omhoog gaan. Hierdoor zijn wij genoodzaakt dit jaar de lidmaatschappen te verhogen.
Lidmaatschap menners
Het lidmaatschap van de menners zal voor 2022 €195 euro bedragen.
Lidmaatschap ruiters
Om de hoogte van het ruiterlidmaatschap acceptabel te houden, maar wel dezelfde kwaliteit van instructeurs aan te kunnen bieden aan de leden is er een oplossing bedacht. Dit houdt in dat de lessen op de dinsdag tot en met vrijdag verkort worden naar 45 minuten, maar dat het aantal ruiters binnen een les ook verminderd zal worden naar vijf combinaties. Hiermee luisteren we ook naar de grote hoeveelheid leden die de voorkeur hebben aangegeven om met minder combinaties in een les te rijden.
Het lidmaatschap van de ruiters zal voor 2022 €275 euro bedragen.
Door de les duur te verkorten, zullen er in plaats van twee lessen, drie lessen per avond plaats vinden. Hierdoor ontstaan er meer les plekken, wordt er gehoor gegeven aan de huidige wachtlijst, ontstaat er meer les mogelijkheden en kan de voorkeurs tijd aangegeven worden.
1e les 19:00 – 19:45
2e les 19:45 – 20:30
3e les 20:30 – 21:15
Lidmaatschap zaterdag jeugdleden
De zaterdag les is niet meegenomen in deze oplossing. Op de zaterdag rijden de jongste jeugdleden, zij rijden vooral voor het plezier, de gezelligheid en het kennismaken met de paardensport.
Het lidmaatschap voor de zaterdag jeugdleden zal voor 2022 €265 euro bedragen.
Lidmaatschap combinatie leden
Het combinatielidmaatschap zal voor 2022 €375 euro bedragen.
 
Wij stellen uw aanwezigheid tijdens de ALV zeer op prijs.
Wilt u laten weten of u wilt deelnemen aan de vergadering fysiek of online? Dit kan door te antwoorden naar info@blesruiters.nl.

Namens het bestuur Blesruiters
 

Reageer op social media