SGWM vlietlanden mennen gaat niet door

De menwedstrijd op onze SGW Vlietland gaat dit jaar helaas niet door.

We zijn al weer een paar maanden met de voorbereidingen van onze SGW(M) bezig, toen we op de hoogte werden gesteld dat de eerste werkzaamheden rond de aanleg van de veelbesproken Rijnlandroute langs de noordzijde van het Recreatieterrein Vlietland van start zouden gegaan. De aftakking/aansluiting van de verbindingsweg van Katwijk met Rijksweg 4 is een werk wat een aantal jaren zal gaan duren.

De eerste werkzaamheden zijn het verleggen en verwijderen van een paar grote gasleidingen langs (graven) en onder de A4 (boringen) door Gasunie. Dit werk is per 1 maart gestart en er zijn al vele duizenden bomen voor gekapt. Daardoor vervallen veel parkeerplaatsen en lopen met name ook alle menbewegingen gevaar met name op zondag als de Marathon plaats vindt.

Wij hebben de consequenties hiervan op ons evenement intensief met alle partijen besproken en na alle alternatieven de revue te hebben laten passeren, moesten we concluderen dat de menwedstrijd steeds beperkter werd en daarmee ook de veiligheid te veel in het geding kwam. Met pijn in het hart moesten wij wel het mengedeelte van onze SGW schrappen.

Voor de ruiters blijft het evenement vrijwel ongewijzigd, omdat deze veel meer van het middenterrein gebruik maken. Wel moeten we nog met de gemeente ”in de slag” om alle veiligheidseisen met het oog op het parkeren en hulpdiensten goed op een rijtje te krijgen.

Het positieve in dit verhaal is echter dat de heer B. Carpentier Alting ons heeft meegedeeld de bouw van recreatiewoningen noodgedwongen op te schorten, in verband met de realisatie van de Rijnlandroute. Dat geeft ons de ruimte om de komende jaren weer een prachtige gecombineerde wedstrijd neer te zetten waar de menners weer ruim baan krijgen.

Bedankt voor jullie begrip en hopelijk tot onze volgende SGWM!

%d bloggers liken dit: