Reglementen

 

Reglementen

 

Reglementen voor het deelnemen aan de menwedstrijden van de Blesruiters

Er zijn 4 type wedstrijden:

 1. Dressuur;
 2. Vaardigheid;
  -Enkelvoudige doorgangen worden poorten genoemd.
 3. Outdoorvaardigheid; (ook wel minimarathon)
  -Enkelvoudige doorgangen worden enkelvoudige hindernissen genoemd.
  -Meervoudige doorgangen worden meervoudige hindernissen genoemd.
 4. Marathon
  – bestaat uit 3 onderdelen. Dressuur, vaardigheid en hindernissen.
 
 • De reglementen van de KNHS worden zo veel mogelijk gehandhaafd.
 • In dit reglement zijn alleen de belangrijkste regels weergegeven, voor de overige regels, zie KNHS reglement.
 • Bij afwijking van KNHS reglement geldt de regel zoals in dit reglement weergegeven.
 • De men-commissie is te allen tijde bevoegd de regels van het reglement aan te passen i.v.m. de veiligheid of wanneer zij dit nodig achten.
 • Waar pony/paard staat mag/kan ook paard/pony worden gelezen en andersom.
 • In overleg met de deelnemer en de men-commissie wordt besloten in welke klasse een combinatie zal starten en of er promotie plaats zal vinden naar een andere klasse. Vanaf 2015 zullen de wedstrijdmenners bij de Blesruiters een klasse hoger starten dan ze officieel bij de KNHS starten. Start je L bij de KNHS, zul je bij de Blesruiters in de klasse M starten.
 • Uitsluiting geldt alleen voor de op dat moment verreden proef.
 • Diskwalificatie geldt voor de gehele verdere wedstrijd.
 • Bij de outdoor vaardigheid wordt gewerkt met een strafseconde systeem en bij de gewone vaardigheid wordt gewerkt met een strafpunten systeem.
 • Een groom mag bij meerdere aanspanningen groomen en mag tevens zelf ook, in welke klasse dan ook, deelnemen aan de wedstrijd. Ook mag een koetsier in overleg met meerdere aanspanningen starten. Echter voor de clubkampioenschappen mag je maar met 1 aanspanning rijden.

 

Algemeen reglement

 • Op het wedstrijd terrein is te allen tijde een cap verplicht voor iedereen die op de wagen plaats neemt.
 • Vanaf 1 april 2015 is een goedgekeurde body of rug protector bij groom en koetsier verplicht. Deze moet gekeurd zijn volgens EN 13158 of EN1621. Zonder protector mag niet meer worden gestart.
 • Bij alle wedstrijd onderdelen is een men-zweep in de hand verplicht.
 • De menner is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar grooms.
 • Vereniging de Blesruiters kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor opgelopen/ontstane schade tijdens deelname aan een wedstrijd of evenement.
 • Er wordt onderscheidt gemaakt tussen pony’s en paarden (tot en met 1,48m. is pony, daarna paard)
 • Bij twijfel bepaalt de mencommissie in overleg met de eigenaar in welke klasse het dier deel zal deelnemen.
 • De menner en zijn groom(s) dienen de paarden en pony’s eerlijk en naar behoren te behandelen.
 • Bij grof of onverantwoordelijk gedrag kan de mencommissie besluiten de deelnemer van deelname uit te sluiten.
 • Hulp van derden is verboden tenzij nodig om ongelukken te voorkomen of bij een gekanteld rijtuig.
 • Bij enkel- en tweespan is 1 groom verplicht. Bij vierspan zijn 2 grooms verplicht.
 • Hulpteugels zijn niet toegestaan.
 • Goed en correct tuigage is in elke klasse verplicht. (geen houtje touwtje oplossingen)
 • Vanaf 1 april 2015 is het bij enkelspannen verplicht om met broek te rijden
 • Afstijgen wordt beschouwd telkens wanneer een groom of deelnemer met twee voeten op de grond komt.
 • Het is niet toegestaan via het rijtuig en/of de paarden naar voren of achteren te klimmen
 • Beenbescherming is toegestaan, alleen niet tijdens de dressuur.
 • Er is geen minimale spoorbreedte voor deelname.
 • Bij de dressuur en vaardigheid mag met een 2-wieler worden gereden in enkelspan en tandem. De overige klasses is een vierwieler verplicht. Bij de outdoorvaardigheid is alleen een tweewieler toegestaan voor shetlanders tot 1.00 m. Een groom is bij de outdoor altijd verplicht.

 

Hoofdstuk 1: Dressuur

 • Leeftijd groom minimaal 10 jaar
 • Nette kleding voor groom en menner, lange broek verplicht
 • Menner met schootkleed en handschoenen
 • Groom zonder schootkleed met handschoenen, vanaf 1 april 2015 hoeft de groom aan de kant niet meer in tenue te lezen
 • Groom moet naast of achter de menner zittend plaats nemen
 • Bij enkelspan mag in de dressuur de groom ook naast de bak staan
 • Groom mag niets meer doen dan zitten en in de dressuur voorlezen
 • Aanwijzingen geven, “groomen” of praten buiten het voorlezen van de proef tijdens de dressuur is niet toegestaan
 • In de dressuur mag in enkelspan pony/paard en tandem met een tweewieler worden gestart.
 • Indien een deelnemer een fout in de proef maakt wordt dit bestraft. In beginsel mag een deelnemer geen onderdeel van de proef opnieuw doen, behalve wanneer er door de voorzitter van de jury is beslist – door middel van het geven van een signaal – dat er een vergissing is gemaakt of wanneer dit absoluut noodzakelijk is om de proef correct te kunnen vervolgen.
 • Zelf herstellen van een onderdeel, zonder dat dit noodzakelijk is of door de jury wordt gevraagd, wordt bestraft.
 • Bij de Blesruiters hebben we 3 x een dressuur/vaardigheid. Alle wedstrijden hebben een individuele prijsuitreiking. De clubkampioen worden berekend door middel van klassering. Als er twee deelnemers zijn met dezelfde eindklassering wordt er naar punten gekeken. Er moeten minimaal twee wedstrijden met dezelfde aanspanning worden gereden. Wordt er met meerdere aanspanningen gestart moet er van te voren eentje worden gekozen om mee te kunnen doen met de clubkampioenschappen. Als je 3 wedstrijden hebt gereden tellen de beste twee wedstrijden.

 

Strafpunten in de dressuur:

Gemaakte fout/overtreding Gevolg
Binnenkomen zonder zweep/zweep laten vallen of neerleggen 5 strafpunten
De groom hanteert de zweep, leidsels of rem tussen de finish en de start 20 strafpunten
Menner of groom zonder cap, menschort (alleen voor menner) of handschoenen of met korte broek de ring in 5 strafpunten
1e fout in het parcours 2 strafpunten
2e fout in het parcours 4 strafpunten
3e fout in het parcours Uitsluiting
Verlaten van de ring met gehele aanspanning Uitsluiting
Afstijgen groom 1e keer 5 strafpunten
Afstijgen groom 2e keer 10 strafpunten
Afstijgen groom 3e keer Uitsluiting
Afstijgen menner 20 strafpunten per keer
Kreupel paard Uitsluiting
Kantelen rijtuig Uitsluiting
Dragen van beenbescherming tijdens de proef 10 strafpunten
Groom welke extra aanwijzingen geeft, “groomt”  of achterop staat i.p.v. zit 10 strafpunten

 

 

Hoofdstuk 2: Vaardigheid

 • Leeftijd groom minimaal 10 jaar
 • Vaardigheid mag in de enkelspan pony’s en paarden en tandem met een tweewieler worden gestart.
 • In enkelspan pony/paard is een groom niet verplicht, overige klasses wel.
 • Kleding voor groom en menner
 • Passende kleding, lange broek verplicht. Cap is ten alle tijden verplicht (mag niet met een hoedje worden gestart)
 • Menner met schootkleed en handschoenen
 • Groom zonder schootkleed met handschoenen, ook bij plaatsnamen naast de bak (alleen toegestaan enkelspan pony/paard)
 • Groom moet naast of achter de menner zittend plaats nemen (indien mogelijk altijd achterop)
 • Groom mag alleen maar zitten
 • Aanwijzingen geven, “groomen” of praten is niet toegestaan
 • Poorten tijdens de vaardigheid zijn genummerd
 • Rood is rechts, wit is links
 • Samengestelde hindernissen als slalom of meerdere poorten zijn aangegeven met letters
 • Het parcours is te verkennen op de aangegeven tijden. Voordat je dressuur hebt gestart, moet je de vaardigheid verkend hebben. Er mag dus niet meer tussendoor verkend worden.
 • De barrage mag niet apart worden verkend na het rijden van het basis parcours
 • De start- en finishlijn zijn geneutraliseerd (vrij doorrijden) zodra de deelnemer is gestart totdat de deelnemer de laatste poort heeft genomen.
 • Strafpunten worden toegekend wanneer 1 of 2 ballen van een enkelvoudige hindernis de grond raken.
 • Tussen start en finish moeten de grooms op hun plaats blijven zitten.
 • Het is verboden rechtop achter de deelnemer te staan of hem aanwijzingen te geven over het parcours of met hem te spreken, tenzij ze zijn afgestegen.
 • De finishlijn is geneutraliseerd tot de gehele aanspanning door de laatste poort of hindernis is gereden.
 • Het is niet toegestaan een poort of hindernis vanaf de verkeerde kant te nemen of een niet cijfermatig opvolgende poort of hindernis te nemen
 • Wanneer de achterwielen van het rijtuig door een poort zijn wordt deze gezien als “genomen”
 • Voor die tijd mag d.m.v. achterwaarts gaan dit worden hersteld
 • De pionnen worden met elke combinatie verzet. De breedte van de poorten is de breedte van de koets gemeten bij de achterwielen plus: In de klasse L 30 cm M 25 cm en Z 20 cm

 

Strafpunten in de vaardigheid:

Gemaakte fout/overtreding Gevolg
Binnenkomen, start- en of finishlijn  doorrijden, zonder zweep/zweep laten vallen of neerleggen 5 strafpunten
De groom hanteert de zweep, leidsels of rem tussen de finish en de start 20 strafpunten per keer
Menner of groom zonder cap, menschort (alleen voor menner) of handschoenen of met korte broek de ring in 5 strafpunten
Verlaten van de ring met gehele aanspanning Uitsluiting
Afstijgen groom 1e keer 5 strafpunten
Afstijgen groom 2e keer 10 strafpunten
Afstijgen groom 3e keer Uitsluiting
Afstijgen menner 20 strafpunten per keer
Kreupel paard Uitsluiting
Kantelen rijtuig Uitsluiting
Groom welke extra aanwijzingen geeft, “groomt”  of achterop staat i.p.v. zit 10 strafpunten
Nemen van een poort of hindernis vanaf de verkeerde kant Uitsluiting
Omverrijden van een poort of hindernis wel of niet al doorgegaan 3 strafpunten per keer
Doorgaan van verkeerde poort Uitsluiting

 

Hoofdstuk 3: Outdoorvaardigheid

 • Kleding in de outdoorvaardigheid is vrij, mits veilig
 • Helm en protector ten alle tijden verplicht. Zowel voor groom als menner.
 • Lange broek is verplicht (tenzij anders is aangegeven)
 • Leeftijd groom minimaal 12 jaar
 • Tijdens de outdoorvaardigheid mag de groom (of de grooms) meepraten, hangen, aanwijzingen geven en het rijtuig in balans houden
 • De Blesruiters houden geen minimale spoorbreedte aan voor het deelnemen aan de outdoorvaardigheid.
 • Het is alleen toegestaan te starten met een tweewieler in de outdoorvaardigheid met een shetlander tot 1.00 hoogte. (Pony’s hoger dan een 1.00 meter mogen meedoen buiten mededingen) Hierbij is het wel verplicht dat er een groom op de wagen aanwezig is. Voorkeur gaat echter, om veiligheidsredenen, wel uit naar een vierwieler waarbij de groom achterop kan staan voor het in balans houden van de wagen.
 • Het parcours zal altijd minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd vrij toegankelijk zijn om het parcours te verkennen. Verkenning mag alleen door deelnemers en grooms te voet plaats vinden. Verder mag er op aangegeven tijden parcours gelopen worden.
 • Alle hindernissen zijn opvolgend genummerd
 • Rood is rechts en wit is links
 • Meervoudige hindernissen hebben doorgangen voorzien van letters
 • De tijd gaat lopen wanneer de neus van het voorste paard de startlijn passeert
 • De tijd stopt wanneer de neus van het voorste paard de finishlijn passeert
 • Het rijden van een hindernis voor het startsignaal is niet toegestaan
 • Het afrijden van ballen of andere afwerpbare delen wordt per incident bestraft
 • Wanneer 2 ballen worden afgereden bij 1 doorgang wordt dit slechts 1 keer bestraft
 • Wanneer een 2e bal van een hindernis wordt gereden terwijl de hindernis al is genomen wordt dit opnieuw bestraft
 • De finishlijn is geneutraliseerd tot de gehele aanspanning door de laatste hindernis is
 • Het is niet toegestaan een hindernis vanaf de verkeerde kant te nemen of een niet cijfermatig of alfabetisch opvolgende hindernis (-doorgang) te nemen
 • Wanneer de achterwielen van het rijtuig door een hindernis (-doorgang) zijn wordt deze gezien als “genomen”
 • Voor die tijd mag d.m.v. achterwaarts gaan worden hersteld
 • Herstellen van een meervoudige hindernis mag door de poort welke eigenlijk genomen moest worden alsnog te nemen en de verdere hindernis af te maken zoals het hoort.
 • Bij een hindernis met A t/m E aan doorgangen wordt poort A correct genomen, daarna wordt poort C (al dan niet vanaf de verkeerde kant) genomen. Herstellen mag dan door alsnog poort B en daarna C t/m E te nemen. Wel volgen er dan strafpunten.
 • Het is NOOIT toegestaan een genomen poort van een enkelvoudige hindernis (pionnen) nogmaals te nemen.
 • Hindernispoorten van enkelvoudige hindernissen worden dus niet geneutraliseerd.
 • Poorten van een meervoudige hindernis worden wel geneutraliseerd, direct na het nemen van de poort in de juiste richting. Doorgang A mag dus bijvoorbeeld 3x (van beide kanten) worden gereden om de gehele hindernis z.s.m. te rijden.
 • Niet genummerde of beletterde poorten in een meervoudige hindernis zijn niet vrij, tot de eerste poort van de hindernis wordt genomen. Daarna zijn deze wel vrij gegeven.
 • Bij de Blesruiters hebben we 3 x een outdoorvaardigheid. De wedstrijden hebben geen individuele prijsuitreiking, Aan het eind van de drie wedstrijden komt er een prijsuitreiking. De winnaars worden berekend door middel van klassering. Als er twee deelnemers zijn met dezelfde eindklassering wordt er naar secondes van de beste twee wedstrijden gekeken. Er moeten minimaal twee wedstrijden met dezelfde aanspanning worden gereden. Als je 3 wedstrijden hebt gereden tellen de beste twee wedstrijden.
 • Pionnen worden niet verzet. De pionnen staan voor elke combinatie op een vaste breedte.

 

Strafpunten outdoorvaardigheid:

Gemaakte fout/overtreding Gevolg
Binnenkomen, start- en of finishlijn  doorrijden, zonder zweep/zweep laten vallen of neerleggen 5 strafseconde
De groom hanteert de zweep, leidsels of rem tussen de finish en de start 20 strafseconde per keer
Bewust een hindernis rijden of hindernis laten zien aan het paard voor de start van het parcours Uitsluiting
Geen / minder grooms op de wagen in een hindernis als bij het begin van het parcours 1e keer 5 strafseconde
Geen / minder grooms op de wagen in een hindernis als bij het begin van het parcours 2e keer 10 strafseconde
Geen / minder grooms op de wagen in een hindernis als bij het begin van het parcours 3e keer Uitsluiting
Verlaten van de ring met gehele aanspanning Uitsluiting
Afstijgen groom 1e keer 5 strafseconde
Afstijgen groom 2e keer 10 strafseconde
Afstijgen groom 3e keer Uitsluiting
Afstijgen menner 20 strafseconde per keer
Kreupel paard Uitsluiting
Kantelen rijtuig Uitsluiting
Omverrijden van een poort of hindernis wel of niet al doorgegaan 5 strafseconde per keer 10 seconden voor het opbouwen van de hindernis
Doorgaan na verkeerde enkelvoudige hindernis zonder herstellen 20 seconde
Doorgaan van verkeerde doorgang in een meervoudige hindernis zonder te herstellen Uitsluiting
Doorgaan van een verkeerde doorgang in een meervoudige hindernis wel hersteld 20 strafseconde
Afwerpen bal of afwerpbaar onderdeel nog te rijden of al gereden hindernis 5 strafseconde extra
Afrijden van bal of afwerpbaar onderdeel of meerdere onderdelen van een enkelvoudige hindernis bij de eerste keer doorgaan 5 strafseconde totaal
Afrijden van bal of afwerpbaar onderdeel of meerdere onderdelen van een meervoudige hindernis 5 strafseconde per onderdeel

 


Hoofdstuk 4: Marathon

 • Kleding in de outdoorvaardigheid is vrij, mits veilig
 • Helm en protector ten alle tijden verplicht. Zowel voor groom als menner.
 • Lange broek is verplicht (tenzij anders is aangegeven)
 • Leeftijd groom minimaal 12 jaar
 • Tijdens de outdoorvaardigheid mag de groom (of de grooms) meepraten, hangen, aanwijzingen geven en het rijtuig in balans houden
 • De Blesruiters houden geen minimale spoorbreedte aan voor het deelnemen aan de outdoorvaardigheid.
 • Het is alleen toegestaan te starten met een tweewieler in de outdoorvaardigheid met een shetlander tot 1.00 hoogte. (Pony’s hoger dan een 1.00 meter mogen meedoen buiten mededingen) Hierbij is het wel verplicht dat er een groom op de wagen aanwezig is. Voorkeur gaat echter, om veiligheidsredenen, wel uit naar een vierwieler waarbij de groom achterop kan staan voor het in balans houden van de wagen.
 • Het parcours zal altijd minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd vrij toegankelijk zijn om het parcours te verkennen. Verkenning mag alleen door deelnemers en grooms te voet plaats vinden. Verder mag er op aangegeven tijden parcours gelopen worden.
 • Alle hindernissen zijn opvolgend genummerd
 • Rood is rechts en wit is links
 • Hindernissen hebben doorgangen voorzien van letters
 • De tijd gaat lopen wanneer de neus van het voorste paard de startlijn passeert
 • De tijd stopt wanneer de neus van het voorste paard de finishlijn passeert
 • Het rijden van een hindernis voor het startsignaal is niet toegestaan
 • Het afrijden van ballen of andere afwerpbare delen wordt per incident bestraft
 • De finishlijn is geneutraliseerd tot de gehele aanspanning door de laatste hindernis is
 • Het is niet toegestaan een hindernis vanaf de verkeerde kant te nemen
 • Wanneer de achterwielen van het rijtuig door een hindernis (-doorgang) zijn wordt deze gezien als “genomen”
 • Voor die tijd mag d.m.v. achterwaarts gaan worden hersteld
 • Herstellen van een meervoudige hindernis mag door de poort welke eigenlijk genomen moest worden alsnog te nemen en de verdere hindernis af te maken zoals het hoort.
 • Bij een hindernis met A t/m E aan doorgangen wordt poort A correct genomen, daarna wordt poort C (al dan niet vanaf de verkeerde kant) genomen. Herstellen mag dan door alsnog poort B en daarna C t/m E te nemen. Wel volgen er dan strafpunten.
 • Poorten van een meervoudige hindernis worden wel geneutraliseerd, direct na het nemen van de poort in de juiste richting. Doorgang A mag dus bijvoorbeeld 3x (van beide kanten) worden gereden om de gehele hindernis z.s.m. te rijden.
 • Niet genummerde of beletterde poorten in een meervoudige hindernis zijn niet vrij, tot de eerste poort van de hindernis wordt genomen. Daarna zijn deze wel vrij gegeven.
 • Pionnen worden niet verzet. De pionnen staan voor elke combinatie op een vaste breedte.