Menpad Nieuwe-Driemanspolder  opengesteld.

 

Vorige week was het zover, in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer is het pad opengesteld voor de Menners.

De openstelling vond wat later plaats dan dat van het gehele gebied, in juli dit jaar ,oorzaak was dat nog een aantal werkzaamheden aan het pad moesten plaats vinden.

Het menpad met de aansluitende menroute richting Stompwijk kent een lange geschiedenis.

Ik heb daar eerder als eens over geschreven ,maar toch nog even in “vogelvlucht”.

Vanuit de klankbordgroep (+/-2004) is geprobeerd een speciale menroute in het gebied te krijgen.

Toen dat na jaren niet lukte om dat op de agenda te krijgen hebben wij de KNHS gevraagd een ondersteunende brief naar de stuurgroep(beleidsbepalers/wethouders) te sturen, en zowaar op de eerstvolgende klankbordgroep vergadering prijkte het agendapunt, menpad/route.

Toen kwam de crises en werd de realisatie van het project Nieuwe Driemanspolder onzeker.

Na jaren kon het project toch worden gerealiseerd en dus ook het overleg worden voortgezet.

Het uiteindelijke resultaat na het definitief worden van het plan was dat om financiele redenen er geen menroute  was opgenomen, wel was er een wensenlijstje waar bovenaan een menroute prijkte. Maar zoals het meestal bij grote projecten gaat, het kost altijd meer dus geen kans.

Er is toen contact opgenomen met de Gemeente Leidschendam-Voorburg ,deze vonden een menroute van leidschendam naar het (paardendorp)stompwijk toch zo belangrijk dat zij (met de nodige ondersteuning van het toentertijd Stompwijkse raadslid Yvonne van Boheemen) de nodige financiële middelen beschikbaar stelden.

Het pad bestaande uit een constructie van puingranulaat afgestrooid met grond en ingezaaid met graszaad, door het regelmatig klepelen (zonder ruimen) wordt de bovenlaag stabieler en heeft bovendien een groen uiterlijk.(zie foto)

Vorige week heb ik met Piet van de Mespel ,op verzoek van de aannemer, het pad voor het eerst geklepeld en de nog aanwezige grote stukken puin verwijderd.

Hoewel het pad nog niet in de gewenste toestand is, dus kwetsbaar, is het goed te berijden en dat heb ik ervaren door direct daarna mijn Pony in te spannen en, als eerste, een ritje gemaakt over pad.

Menners doe voorlopig nog even rustig aan.

Zodra het nieuw aan te leggen fietspad(opengesteld voor Menners)  van af het aquaduct in de Voorweg naar de Meer en Geerweg (locatie Glijnis) is geasfalteerd kan er vanuit Leidschendam  naar Stompwijk gereden worden.

Naast dit succes proberen wij ook al vele jaren  een menroute te krijgen door o.a. Leidschendammerhout, Vlietland en het Balijbos echter tot op heden zonder succes.

Wij zagen onze kans toen de Provincie Zuid-Holland 3.2 ml beschikbaar stelde voor men-ruiterpaden. Tijdens een door de  Provincie gehouden z.g.  “stakeholdersbijeenkomst” (ja, ja!!!)  over men-  ruiterpaden  waar zo’n 30 initiatiefnemers aanwezig waren bleek dat ruiterpaden het belangrijkste onderwerp was.

Menpaden kwamen nauwelijks aan de orde.

Voorstellen voor men- en ruiterpaden konden worden ingediend. Wij hebben vanuit

” het veld” een gedetailleerd plan met foto’s, op tekening, ingediend. Daarbij hebben wij gekeken naar haalbaarheid , uitvoerbaarheid, kosten, veiligheid enz.

Belangrijk was dat Staatsbosbeheer als beheerder van de recreatiegebieden medewerking zou verlenen, dat is tot op heden niet het geval.

Ook moet gezegd worden dat wij vanuit  het “georganiseerde” mennen ook nauwelijks ondersteuning hebben gekregen.

Wij gaan het nog één keer proberen.

Ab

Reageer op social media