Foto’s menners Ab Spaan

Ondanks de Corona-maatregelen toch een sportieve en sfeervolle wedstrijd in het Wilsveen van de Blesruitermenners

Afgelopen zondag hielden de blesruitermenners hun jaarlijkse wedstrijd in het wilsveen. Die was anders als ze gewend waren, door de corona – maatregelen werd de prijsuitreiking achterwegen gelaten en het verkrijgen van een hapje en een drankje tot het minimum beperkt.

 Onderdelen die in belangrijke mate de sfeer op de wedstrijd bepalen en ook zorgen voor de nodige publieke belangstelling.

Maar de wedstrijd op zich was er niet minder door, met de deelname van een aantal vierspannen pony’s waren er spectaculaire momenten te zien in de hindernissen .

Zaterdag waren er genoeg vrijwilligers om de parcoursen, t.w de dressuurring ,het vaardigheidsparcours en de hindernissen, op te bouwen. Door een goede voorbereiding stond alles voor het middaguur overeind en kon de traditionele lunch (met veel eieren)verzorgt door gastvrouw Sjaan genuttigd worden.

Er moesten dus drie onderdelen verreden worden, allereerst de dressuurproef, ieder in zijn eigen klasse, daarna de vaardigheid waarbij de snelheid en het rijden van het juiste parcours, bestaande uit 14 poorten, bepalend was voor de eind uitslag. Uiteraard moesten daarbij alle ballen op de kegels blijven liggen. Verder moesten er 5 hindernissen ,waaronder een waterhindernis, genomen worden ook hier was de tijd in de hindernis bepalend .

Bij de enkelspan paarden wist Iris Flaton met haar Haflinger Wilcko beslag te leggen op de eerste plaats. De strijd bij de enkelspan Pony’s was spannend, uiteindelijk was Wendy van Sloten met Zwartje  al haar concurrenten te slim/snel af.

De  “nieuweling” Willy van de Mespel met haar nieuwe kleine Pony Pandor kon haar zenuwen amper in bedwang houden ondanks  de afwezigheid van haar vaste groom reed ze een keurige wedstrijd.

Bij de tweespan Pony’s was de overwinning van Lindsay Landman met haar pony’s Filia en Joppe geen verrassing , goed in de dressuur, snel in de vaardigheid en de hindernissen was te veel voor de concurrentie.

Het kundig en snel door de juiste poorten sturen van een vierspan pony’s is altijd een spectaculair gezicht . Piet van Doorn deed dat het beste al moet gezegd worden dat Ger Kappeteijn, na een lange blessure tijd van zijn pony’s en voor het eerst met “vier voor de kar”, het zeker niet slecht deed.

Dank zij het mooie najaarsweer was het toch een sportieve en sfeervolle wedstrijd en werd er zonder de corona maatregelen uit het oog te verliezen nog een afsluitend “neutje” op genomen.

Tot slot dank aan alle vrijwilligers zowel op zaterdag als zondag ,zonder jullie kunnen we niks.

Volgend jaar hopen we het weer als  “vanouds” te organiseren.

De volledige uitslag met de resultaten kijk hier

Ab